Referencje

Michaela Jeklová - Krejčovství

Michaela Jeklová - Krejčovství

ABC Českého Hospodářství współpracujemy krótko ale dzięki temu mamy już nowych klientów.

Poprzez widoczną prezentację, która znajduje się w wyszukiwarkach przemawia zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Firma rozwija się, dlatego planujemy rozszerzyć swoją działalność w tym roku.

Czekamy na następny okres współpracy.

Jeklová Michaela
właściciel